Ministerstwo Finansów
Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Znalazłeś się na stronie WWW systemu informatycznego GIIF.

To nie jest serwis informacyjny GIIF.

To nie jest serwis publicznie dostępny GIIF.
Dostęp wyłącznie dla uprawnionych podmiotów.
Wszystkie działania na stronie są monitorowane.

Przesyłanie informacji w drodze teletransmisji z wykorzystaniem tej strony jest możliwe tylko przez wskazane podmioty, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Funkcjonalność teletransmisji za pośrednictwem strony dostępna jest w godzinach od 8:30 do 15:30 w dni robocze.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, korzystać można z pozostałych kanałów przekazywania informacji do GIIF – w tym przesyłania plików na adres poczty elektronicznej giif@giif.mofnet.gov.pl.

Informacje o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Polsce i serwis informacyjny GIIF są dostępne w głównym portalu Ministerstwa Finansów w zakładce Działalności / Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Oprogramowania do podpisywania i szyfrowania kart transakcji.

Certyfikat do szyfrowania